Tiende generatie (vervolg)
Kinderen van: Jannes Wouter (Jan, John) VAN MOORST (170) & Frida Giertje Elisabetha (Friedel) GEERLING
235. Michael (Mike) VAN MOORST. Hij is geboren in Amsterdam op 13 mei 1963.
Michael (Mike) huwde Monica.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
291i.
292ii.
236. Bianca Regina VAN MOORST. Zij is geboren in Hilversum op 17 januari 1966.
Bianca Regina huwde Rik.
Eerdere · Volgende