Tiende generatie (vervolg)
209. Johannes Wilhelmus Albertus (Jos) VAN MOORST. Hij is geboren in Bussum op 28 juli 1947.
Johannes Wilhelmus Albertus (Jos) huwde met G.C.J.M. (Karin) VAN SANTEN.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
268i.
269ii.
270iii.
210. Wilhelmus Bernardus (Wik) VAN MOORST. Hij is geboren in Bussum op 5 oktober 1950.
Wilhelmus Bernardus (Wik) huwde met G.L.M. (Truus) JANSEN.
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
271i.
272ii.
Eerdere · Volgende